Cariera ta

începe aici

„Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm”
(„Non scholae, sed vitae discimus”                                                                      Seneca)