Liceul a fost construit imediat după Primul Război Mondial, la propunerea Mareşalului Averescu sub deviza "Donaţi un leu pentru liceu". Construcţia a fost executată după un plan al unui arhitect francez. Iniţial, a fost conceput cu destinaţia de liceu militar pentru orfanii de război. În ţara mai există o singură construcţie de acest fel. Din datele existente în arhiva şcolii, rezultă urmatoarele: primele clase primare au fost înfiinţate în 1918, clase mixte de băieţi şi fete, iar unitatea se numea "Şcoala mixtă". În anul 1920 clasele se separă: de băieţi şi cele de fete, iar denumirea a devenit "Şcoala primară urbană". Începând cu anul 1928 -1929 ia fiinţa clasa a V-a, iar din 1934-1935 a funcţionat şi "Şcola de copii mici "- probabil gradiniţa actuală. Din anul 1949-1950 îşi schimbă denumirea în "Şcoala elementară de 7 clase fete şi băieţi".

            În anul 1954 se transformă în "Şcoala medie mixtă" avand şi clase de a VIII-a, a IX-a si a X-a, iar din 1959-1960 se infiinţează clasa a XI-a si a VIII-a seral, iar unitatea se numeşte "Şcoala medie" care funcţionează sub această denumire până în 1972 când capată denumirea de "Liceu de Cultură Generală ". Sub denumirea de "Liceu de chimie industrială" funcţionează din 1974 până în 1988, pregătind forţa de muncă pentru Ministerul Industriei Chimice. În perioada 1988-1993 , funcţionează sub denumirea "Liceul Industrial Mărăşeştii" ce pregătea elevi atât la nivel de liceu, cât şi de şcoală profesională . În anul 1990, prin O.M. nr. 5627, unitatea trece de sub tutela Ministerului Industriei Chimice, sub tutela Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei. Prin ordinul ministrului nr.5286 /25.06.1993 "Liceul Industrial Mărăşeştii" se transformă în "Grupul Şcolar Industrial Mărăşeşti".

           În prezent denumirea sa este Liceul Tehnologic ”Eremia Grigorescucu ‘’